Информация за Докторантския чай

        В края на 2013 година във Физическия факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски” благодарение на д-р Генко Генов и чл.-кор. проф. дфн Николай Витанов е поставено началото на една нова традиция – редовните срещи на докторантите от ФзФ – т.нар. “Докторантски чай”. “Докторантския чай” се превърна в мястото, даващо възможността на докторантите, в неформална обстановка, да изнасят презентации върху тематиката на научната си работа или нещо което им е станало интересно и желаят да споделят с останалите. Това също така, е и време за почивка от формули и обработка на експериментални данни; време да се видим, да си поговорим и, естествено, да пийнем чай.

        Първоначално “Докторантският чай” бе финансиран по проект, който за съжаление свърши в края на 2015, но ние “продължаваме напред” и то с нови сили, и нови идеи.

       Докато течеше проекта имаше известни ограничения по отношение на това, кой може да докладва, но тъй като това вече не е така решихме да отворим нашия “Докторантски чай” и за колегите от другите природонаучни факултети, както и колеги от БАН. Така че, ако имате желание да разкажете нещо интересно, пишете ни!

        Както всички лекции в СУ, така и “Докторантския чай” може да бъде посещаван от всеки, така че ако желаете заповядайте. Е, понякога презентациите са на малко по-високо ниво, все пак е “Докторантски чай”.

        На тази страница ще намерите:
– интервюта и статии от самите презентиращи,
– сайтове на лаборатории,
– месечната програма, излизаща всяка първа седмица от месеца.
        И при професионален интерес от Ваша страна с радост бихме помогнали за осъществяване на контакт, както и бихме публикували сайта на лабораторията Ви на нашата страница, дори на този етап да нямате възможност да изнесете презентация на Докторантски чай.

       При професионален интерес молим да ни пишете кратко съобщение с информация за вашата сфера на дейност и имейл, на който да получавате пълната програма.

        Поздрави!
        Екип „Докторантски чай“

лого

Реклама